ca 35 % av de som bor i Tensta Rinkeby väljer att pendla till skolan.

Av Ulla Hamilton, 06 Jun 2015

Läser i dagens utgåva av Norra Sidan att statistik visar att ca 35 % av de som bor i Tensta Rinkeby väljer att pendla till skolan. De väljer skolor i innerstaden istället. Detta visar att det fria skolvalet faktiskt minskar segregationen. Så om de som anser att det fria skolvalet ska begränsas eller tom tas bort skulle få sin vilja igen och den sk närhetsprincipen gälla så skulle boendesegregationen få fullt genomslag i dessa områdena.  Vem skulle vinna på det?

/