Så frågan om en långsiktigt hållbar ekonomi hos friskolorna ligger helt i händerna på kommunpolitikerna. Det är ett faktum som saknas i Alliansens underlag till utredningen

·
Av Ulla Hamilton, 21 Maj 2015

Dagens initiativ från Alliansen i riksdagens finansutskott är välkommet. Den oro och skada som tillsättandet av Reepaluutredningen har skapat i viktiga branscher som vård, skola och omsorg är djupt olyckligt och påverkar i sin tur utvecklingen inom dessa välfärdsbranscher. Alliansens initiativ syftar till att vrida perspektiven i frågan mot det som är viktigt kvalitet och resultat i verksamheterna och att samma villkor och krav ska gälla för såväl offentliga som privata aktörer inom vård, skola och omsorg.

Nu gäller det att se till att initiativet också leder till verkstad. Den politiskt ideologiska beställning som Reepaluutredningen utgör behöver ersättas i enlighet med de direktiv som Alliansen utformat, med en viktig komplettering. När det gäller frågan om krav på långsiktigt hållbar ekonomi på skolsidan så kan det vara värt att påpeka att den frågan helt och hållet ägs av det politiska systemet. Regelverket för friskolorna innebär att de inte får ha andra intäkter än skolpengen. Skolpengen ska enligt lag vara lika för kommunala och fristående skolor. Det finns många exempel på att verkligheten inte ser ut så idag. Så frågan om en långsiktigt hållbar ekonomi hos friskolorna ligger helt i händerna på kommunpolitikerna. Det är ett faktum som saknas i Alliansens underlag till utredningen.