Det finns ett väldigt enkelt sätt att se till att nyanlända elever får plats i fristående skolor,se till att friskolorna vågar expandera.

Av Ulla Hamilton, 06 Maj 2015

För en tid sedan intervjuades jag av Lärarnas tidning om varför det är så få nyanlända barn som går i friskolor. Mitt svar var enkelt, de flesta friskolor har en lång kö det gör att det inte är tillåtet att ta in barnen. Artikeln kom häromdagen och i den var också utbildningsministern intervjuad och kritiserar då att det är så få nyanlända elever i fristående skolor. Uppenbarligen har friskolornas belackare nu hittat ytterligare infallsvinklar i sin kritik mot friskolorna. Kreativiteten är stor.

Jag tror säkert att många friskolor vill bidra om de kan. Och det finns också exempel på det runt om i landet. Det finns säkert också de som skulle kunna tänka sig att starta en friskola för att bidra. Men samma minister som nu anser att friskolor ska ta emot fler nyanlända barn har tillsatt utredningar som gör att det knappast finns någon friskola i landet som vågar investera eller expandera, än mindre starta nya.

Han har gett tilläggsdirektiv till utredare för att införa ett kommunalt veto och han har tillsatt Reepalu-utredningen vars uppgift är att hitta vägar för att favorisera verksamheter som är ”ideburna” framför de som drivs i enlighet med sedvanliga företagsprinciper, dvs att företaget ska ha god kvalitet och leverera ett överskott så att de kan säkerställa att verksamheterna har en buffert.

Det finns ett väldigt enkelt sätt att se till att nyanlända elever får plats i fristående skolor, se till att friskolorna vågar expandera. Se till att människor vågar starta nya skolor. Lägg ner de utredningar som idag lägger en våt filt över hela friskolemarknaden. Då är jag övertygad om att vi skulle få se fler nyanlända elever i fristående skolor och vi skulle också få se fler fristående skolor. För köerna till  dagens friskolor talar sitt tydliga språk. Enbart Internationella Engelska skolan har 70.000 barn och unga som står i kö runt om i landet, i väntan på att få börja på friskolan.

70.000 – det är nästan ett Kristianstad!