I en hårdare global konkurrens måste Sveriges kompetensförsörjning nå global spetsnivå – det bör vara en högprioriterad politisk uppgift att snabbt nå dit.

·
Av Ulla Hamilton, 27 Apr 2015

Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, forskningsledare och VD Entreprenörskapsforum, skriver en mycket tänkvärd och viktig debattartikel i SvD om att Sverige tappar i konkurrenskraft. Globaliseringen innebär många stora utmaningar, att ha grund- och gymnasieskolor som en hög kvalitet är kanske än viktigare i vår internationella värld. Där vet vi att det brister i Sverige. Det är i skolan som grunden läggs. Därför borde den svenska skoldebatten och skolpolitiken fokusera till 100% på denna utmaning. Tyvärr är så inte fallet, den ena utredningen efter den andra tillsätts för att stoppa eller försvåra för friskolor. Det är en mycket märklig prioritering att fokusera på huvudman, att jaga friskolor, de skolor som dessutom enligt undersökningar levererar bra kvalitet när det gäller kunskapsnivå. Ett litet land som Sverige har inte råd att ödsla krafter på fel saker. Sluta jaga friskolor, fokusera i stället till 100% på att Alla skolor ska bli bra. 82% av alla elever går i kommunala skolor och det är där som de största problemen finns. /