Det är bra att ministern träffar skolhuvudmännen för ca 1,7 miljoner barn i Sverige. Men jag vill påminna om att 25% av skolorna i Sverige har fristående huvudmän. Över 310.000 elever.

Av Ulla Hamilton, 17 Apr 2015

Läser i ett pressmeddelande att utbildningsminister Gustav Fridolin under 2015 planerar att samla alla Sveriges kommuner i regionala träffar, under namnet ”Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola”.

Syftet är enligt pressmeddelandet att föra dialog om regeringens investeringar i skolan och det gemensamma ansvaret för att stärka svensk skola.

Det är bra att ministern träffar skolhuvudmännen för ca 1,7 miljoner barn i Sverige. Men jag vill påminna om att 25% av skolorna i Sverige har fristående huvudmän. Över 310.000 elever. Jag utgår ifrån att ministern inbegriper även dessa huvudmän i sina träffar. För enskilda huvudmän har ju, enligt bl a Skolinspektionen, mycket att bidra med i form av föredömen när det gäller att arbeta för att uppfylla de nationella målen.

 

/