Om det gjordes en faktakoll varje gång som friskolebelackarna uttalar sig så skulle det lysa rött ständigt.


Av Ulla Hamilton, 02 Apr 2015

Det är sorgligt hur mycket kraft och resurser som ägnas åt att försöka förhindra en fortsatt utveckling av friskolebranschen. Köerna är långa för att få gå i friskolor. Vi har många medlemmar som vittnar om att de skulle kunna växa betydligt men vågar inte pga den rådande politiska debatten och alla utredningsuppdrag som uppenbarligen är ägnade att förhindra friskolor.

Skolvärlden kommer länge att minnas 1 april 2015. Det var den dagen som utbildningsministern och regeringen försökte smyga igenom utredningsdirektiv om införandet av kommunalt veto genom att plantera ett annat direktiv – om utredning av gemensam kö -till media. Skickligt. Det höll nästan.

Det är sorgligt hur mycket kraft och resurser som ägnas åt att försöka förhindra en fortsatt utveckling av friskolebranschen. Friskolorna levererar bättre resultat än de kommunala skolorna. Köerna är långa för att få gå i friskolor. Vi har många medlemmar som vittnar om att de skulle kunna växa betydligt men vågar inte pga den rådande politiska debatten och alla utredningsuppdrag som uppenbarligen är ägnade att förhindra friskolor.

Vad gör regeringen då? Vidtar åtgärder för att öka fokus på resultat i skolan? Nej – de ger utredningsuppdrag om att göra Jante till lag genom att införa ett kommunalt veto mot att nya friskolor etablerar sig ge

Utbildningsministern hävdar att de inta alls vill stoppa friskolor utan det är bara de hemska som går med vinst. Samtidigt har vi nu en utredning på remiss – Ägarprövningsutredningen – som kräver långsiktigt hållbar ekonomi. Detta går ju inte ihop.

Tänk vad jag önskar att någon journalist kunde sätta sig ner och göra en helhetsanalys av det som hävdas i friskoledebatten och hur verkligheten ser ut. Om det gjordes en faktakoll varje gång som friskolebelackarna uttalar sig så skulle det lysa rött ständigt. Det märkliga är att de nästan alltid kommer undan med sina påståenden eftersom få journalister verkar orka sätta sig in i hur verkligheten ser ut och systemet fungerar.

Vi har ett utmärkt exempel på detta från Dagens Nyheter i söndags – som har granskats av Timbros Mediainstitut.

Glad påsk!