En gemensam kö är en delikat fråga. Att en av huvudmännen - kommunen - ska administrera den är en anledning till att den är delikat. De som har elever i kö vill givetvis kunna ha kontakt med de potentiella eleverna och deras familjer. Ska det fungera krävs det transparens och att varje skola har tillgång till kö-informationen.


Av Ulla Hamilton, 01 Apr 2015

Regeringen har idag gett ett tilläggsdirektiv till skolkostnadsutredningen som handlar om att den ska lämna förslag om en gemensam kö till grundskolor. Det verkar dessvärre som att detta uppdrag är en beställning snarare än ett analysuppdrag. Det hävdas att uppdraget berör på ”kända missförhållanden”. Det är viktigt att det utreds om det fungerar dåligt eller om det är en skröna.

En gemensam kö är en delikat fråga. Att en av huvudmännen – kommunen – ska administrera den är en anledning till att den är delikat. De som har elever i kö vill givetvis kunna ha kontakt med de potentiella eleverna och deras familjer. Ska det fungera krävs det transparens och att varje skola har tillgång till kö-informationen. Hur hanteras elever som står i kö som kommer från en annan kommun? Hur hanteras syskonförtur ? Ja frågorna är många och det är oerhört viktigt att det utreds ordentligt.

Ett gemensamt väl fungerande transparent kösystem – om det nu finns en sådan modell – måste också kombineras med ett krav på information om skolvalet. Flera utredningar har påpekat att det är många som inte känner till det fria skolvalet. Det är rimligt att skolkostnadsutredningen , i anslutning till att de analyserar köfrågan, också tittar på hur det kan ställas större krav på kommunerna att informera alla om att det finns skolval och var man kan hitta information om vilka skolalternativ som finns.

Friskolorna kommer att följa denna otroligt viktiga utredning mycket närma. den måste baseras på fakta – inte på skrönor.

/