Men varför ska inte skolor med legitimerade eller behöriga lärare få nyttja fjärrundervisning? Varför förhindra skolor att använda teknikens möjligheter att ta in kompetens "per distans"?


Av Ulla Hamilton, 19 Mar 2015

Ett positivt besked är att riksdagen vill att regeringen ska tillsätta en utredning för att öka möjligheterna till fjärrundervisning på entreprenad. Jag är övertygad om att det finns många privata aktörer som är intresserade av att vara med och utveckla detta område.

Idag har riksdagen beslutat om frågan om fjärrundervisning. Ett område som hittills inte varit reglerat. Min gissning är att detta är ett verktyg som använts i glesbygden och jag hoppas att den reglering som nu införs inte försämrar möjligheterna för glesbygdsskolorna. Tekniken har mycket att erbjuda när det gäller just dessa skolor. Nu säger riksdagen att den endast få genomföras om det inte finns någon legitimerad eller behörig lärare på en skola, eller när antalet elever är för litet.

Men varför ska inte skolor med legitimerade eller behöriga lärare få nyttja fjärrundervisning? Varför förhindra skolor att använda teknikens möjligheter att ta in kompetens ”per distans”? Hur tänkte de då?

Det är dessutom viktigt att ha koll på hur den införda regleringen nu påverkar skolorna runt om i landet så att den inte försämrar förutsättningarna för undervisningen och nyttjandet av teknikens möjligheter.

Ett positivt besked är att riksdagen vill att regeringen ska tillsätta en utredning för att öka möjligheterna till fjärrundervisning på entreprenad. Jag är övertygad om att det finns många privata aktörer som är intresserade av att vara med och utveckla detta område. Så sätt fart på en utredning så snabbt som möjligt!