de elever som går i dessa friskolor fick lägre elevpeng än de elever som går i de kommunala skolorn

· ·
Av Ulla Hamilton, 16 Mar 2015

Jag undrar hur många domstolsärenden som det finns idag i Sverige som har sin grund i att kommuner inte lever upp till kravet på lika behandling av elever som går i kommunala skolor och fristående skolor.

Snart sagt varje vecka kommer det nu domar som innebär att kommuner fälls för att bryta mot denna viktiga princip. det senaste exemplet kommer från Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige ger friskolor rätt till skadestånd om 6,3 miljoner kronor. Varför då undrar vän av ordning.

Jo för att Göteborgs kommun ändrade på utbetalningen av skolpengen på ett sätt som innebar att friskolorna förlorade en månads skolpeng. Eller för att vara tydlig, de elever som går i dessa friskolor fick lägre elevpeng än de elever som går i de kommunala skolorna. Advokat Bexelius, som drivit målet för friskolornas räkning, tror att domen kommer att få konsekvenser för fler friskolor . det tror jag också. Det är sorgligt att kommunerna inte respekterar kravet på lika villkor gentemot friskolorna. Snacka om orättvis behandling av de barn som väljer fristående skolor. Heder åt de kommuner som respekterar principen lika behandling.