Är det vinsten i privata verksamheter som är problemet eller att det blir tydligt att den offentliga verksamheten är dyrare för skattebetalarna?

· ·
Av Ulla Hamilton, 11 Mar 2015

Mångfald i ägarformer hjälper regleraren med mätning och jämför kostnader och kvalitet. Beställare idag är offentlig sektor. Hur ställer de krav på privata verksamheter, följer upp och tar lärdomar som kan överföras till andra verksamheter? Mångfald kan bidra till högre effektivitet och kvalitet.

Var idag på ett intressant seminarium om Ägarprövningsutredningen och reglering av välfärdsföretagande. Förutom utredaren var bl a Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan och Daniel Stattin professor i civilrätt vid Uppsala universitet på plats för att tala som sina analyser när det gäller om det är möjligt att ställa krav på varaktighetskriterier vid investeringar inom tex skolsektorn och om det är möjligt att införa krav på att välfärdsföretag ska ha andra syften än vinst.

Båda konstaterade att det inte går att reglera fram en varaktig ägarbild. De framhöll också att utan möjlighet att göra vinst så finns det inga incitament för vinstdrivande aktörer att agera långsiktigt. Per Strömberg påpekade att mångfald är inte gratis – det finns ett pris.

Jag kan tillägga att alternativet till mångfald är monopol. Och det är mycket dyrare. För det som hänt sedan det kom fler aktörer på marknaden är ju faktiskt det att det har blivit tydligt att det går att arbeta på andra sätt, att bibehålla kvaliteten och även öka kvaliteten och ändå gå med vinst. Mer valuta för pengarna.

De som talar om att de vill säkerställa skattebetalarnas intresse när det gäller välfärdsområdet borde fråga sig – hur i hela friden kommer det sig att den offentliga verksamheten är dyrare? De borde fråga sig – Vad kan vi lära av de som uppenbarligen kan öka sin produktivitet på det sätt som skett. Då värnar man skattebetalarnas pengar – inte när man försöker stoppa de som tydliggjort att det kan vara så stor skillnad på vad man kan få ut av x antal kronor.

Stattin menade också att det är tveksamt om en annan bolagsform än AB, med annat syfte än vinst, skulle vara förenligt med EU-rätten. Läget är oklart men det skulle kunna betraktas som diskriminering av utländsk aktör om Sverige använder sig av en bolagsformen inte finns i andra länder.

Per Strömberg lyfte fram 4 faktorer som bidrar till långsiktighet i verksamheten. Illustreras av bilden nedan.

1. Ekonomisk bärkraft

2. Långsiktigheten i ledningens incitament

Varaktigt ägande bild 3