Nu har vi fått besked om vad regeringen tycker om välfärdsföretag. Vad säger alla vanliga människor som gjort sitt val av välfärdsföretag när de nu riskerar att kvaliteten blir sämre pga uteblivna investeringar?

·
Av Ulla Hamilton, 05 Mar 2015

Idag har vi fått besked om direktiven till den utredning som regeringen och v kom överens om att tillsätta i oktober 2014. Det blir Ilmar Reepalu som nu ska ta tag i frågan under knappt två års tid.

Det innebär att det kommer att råda stor osäkerhet om villkoren att driva företag under dessa två år i branscher som;

friskolor som erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola, vårdföretag, äldreomsorgsföretag, företag som erbjuder stöd och service till vissa funktionshindrade, utbildningsföretag som erbjuder kommunal vuxenutbilddning, företag som erbjuder tillfälligt asylboende.

Beskedet är klockrent från den regering som säger sig värna om näringslivet och det privata företagandet:

Gör er inte besvär att investera i eller utveckla verksamheter inom dessa områden under de kommande åren.

Detta besked kommer samtidigt som vi vet att det finns stora behov hos många kommuner. De behöver möta utbyggnadsbehovet när det gäller förskola, grundskola, hemtjänst, flyktingmottagning, omsorg mm.

Jag rekommenderar en titt på bild nr 11 i denna sammmanställning från SKL.

Menar verkligen miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet att kommunen ska står för hela denna enorma investering utan att ta hjälp av välfärdsentreprenörer? Det kommer att bli dyrt för skattebetalarna och vart tog individperspektivet vägen?

Man kan verkligen undra hur regeringen tänker. Vad gör kommunerna om bara en bråkdel av de 308.000 elever som idag går i fristående skolor nu drar slutsatsen att de ska välja en kommunal skola i stället? Hur många kommuner har utrymme att ta hand om dem? I Skåne handlar det om 43.000, i Västra Götaland om 44.000 – för att bara ta några exempel.

Ja frågorna är många. Men en sak är säker – nu läggs en våt filt över flera branscher för de kommande två åren. Sorglig, mycket sorgligt.

/