Det fria skolvalet behövs för att alla elever ska ha andra alternativ


Av Ulla Hamilton, 03 Mar 2015

Det fria skolvalet ger alla elever och föräldrar möjlighet att söka sig till en annan skola än den närmsta, oavsett tjockleken på plånboken. I Sverige måste man inte flytta eller betala för sig för att kunna få plats i en annan skola.

Lina Axelsson Kihlblom skriver på SVT Opinion den 3 mars att det inte är eleverna som är problemet när en skola måste stängas. Nej, vi kan inte skylla på eleverna. Men för Axelsson Kihlblom återstår då bara det fria skolvalet att beskylla. Så ser verkligheten givetvis inte ut. Det är att göra det enkelt för sig.

Det fria skolvalet ger alla elever och föräldrar möjlighet att söka sig till en annan skola än den närmsta, oavsett tjockleken på plånboken. I Sverige måste man inte flytta eller betala för sig för att kunna få plats i en annan skola.

Den segregation vi ser i skolan följer boendesegregationen. Den slutsatsen drogs senast i LO-rapporten Vägval när det gäller marknadsmekanismer i utbildningssystemet. Författaren skriver att ”Det kan dock påpekas att borttagandet av skolvalet ingalunda skulle eliminera segregationen i skolan, då denna följer bostadssegregationen”.

Idag finns det skolor som helt enkelt inte håller måttet, oavsett hur blandad elevgruppen är. Det fria skolvalet behövs för att alla elever ska ha andra alternativ.