Många kommuner drar undan kostnader för sina egna skolor innan de räknar ut elevpengen. Det är inte ok.

·
Av Ulla Hamilton, 26 Feb 2015

Det ska gälla lika villkor mellan kommunala skolor och friskolor. Det är reglerat i lag. Ändå ägnar våra jurister på Friskolorna mycket tid åt att hjälpa medlemmar runt om i landet att få rätt mot kommuner när det gäller skolpengen. Många små skolor tvingas tyvärr lägga ned mycket tid på att överklaga kommunala beslut om skolpeng. Kommuner drar tex undan kostnader för sina egna skolor innan de räknar ut elevpengen. Det är inte ok. Det senaste exemplet på en kommun som får backning pga detta kom idag. Betelskolan i Öckerö kommun har nu fått rätt gentemot kommunen, där kommunen velat fördela lokalkostnader på ett orättvist sätt.

Kommunen ville dra undan kostnaderna för små skolor på öarna från beräkningsunderlaget och bara ta med kostnader för de ”vanliga” skolorna. Kommunen fick rätt i förvaltningsrätten, men efter ett riktigt bra jobb med överklagandet fick skolan nu rätt i Kammarrätten! Detta är bara ett exempel på hur kommuner agerar när det gäller att beräkna underlaget för elevpengen. Detta agerande innebär ju faktiskt att vissa elever i kommunen får en högre elevpeng än andra.

Det är inte ok och det är framförallt inte lagligt./