Ställ samma krav på offentliga och privata ägare

·
Av Ulla Hamilton, 23 Feb 2015

SNS arrangerade nyligen ett seminarium om den så kallade Ägarprövningsutredningen. Undertecknad deltog i panelen och hade en hel del synpunkter på förslaget.

Bland annat så riskerar de skärpta kraven att slå undan etableringsmöjligheter för mindre aktörer och gynna riktigt kapitalstarka aktörer. Kraven på insikt, erfarenhet och lämplighet är väldigt diffust beskrivna. Framförallt borde det vara så att de krav som Ägarprövningsutredningen ställer på välfärdsföretagen också bör ställas på offentliga aktörer. Varför ska till exempel vem som helst kunna styra en kommunal skola medan det ställs särskilda krav på fristående skolor?

Seminariet kan ses på Svt Forum.