Om de privata företagen ska avvecklas och det offentliga ska bygga upp motsvarande kapacitet, krävs ett antal tiotal miljarder kronor av skattebetalarnas pengar för denna uppbyggnad.


Av Ulla Hamilton, 10 Feb 2015

”En annan aspekt, som ingen tycks ha reflekterat ordentligt över, är att de privata välfärdsföretagen binder ett stort kapital i byggnader, utrustning, rörelsekapital med mera. Om de privata företagen ska avvecklas och det offentliga ska bygga upp motsvarande kapacitet, krävs ett antal tiotal miljarder kronor av skattebetalarnas pengar för denna uppbyggnad. Att spendera dessa medel utan att ha något brett underlag som visar att det ger en bättre kvalitet är ansvarslöst.” Dan Olofsson

Debatten om välfärdsföretagen går vidare. Vi kan läsa en intressant artikel av Dan Olofsson i Sydvenska Dagbladet. Där lyfter han bland annat upp alternativkostnaderna för skattebetalarna om näringslivet inte skulle stå för investeringarna för nya vårdcentraler, äldreboenden och skolor. Det är en intressant aspekt som inte framkommer i den offentliga debatten kring välfärdsföretagen. SKL, Sveriges kommuner och landsting, konstaerar i sin Ekonomirapport om kommunernas och landstingens ekonomi december 2014 att kommuner och landsting står inför tuffa utmaningar. Demografiska förändringar ligger till grund för detta och det är inom skolans område som ökningarna kommer att vara störst under de kommnde fem åren. En verksamhet som särskilt utmärker sig under 2015 är förskolan. Nästan hälften av alla kommuner uppger i SKLs enkät att kostnaderna kommer att stiga kraftigt. Även inom grundskolan och hemtjänsten förväntas kostnaderna öka rejält.

Det är bara 4 procent av kommunerna som upplever ett minskat tryck på förskolorna. Inom hemtjänsten upplever främst kommuner i glesbefolkad region (75%) ett ökat tryck. Ca 60% av förortskommunerna till storstäderna ser en kraftig kostnadsutveckling inom grundskolan.

Mot bakgrund av detta kan man undra hur i hela friden politiker inom s, v och mp har tänkt sig lösa denna situation. Det som faktiskt välfärdsföretagen erbjuder är ju en avlastning av investeringskostnader för denna utveckling. En AVLASTNING av KOSTNADER för kommuner och landsting. Och detta vill de stoppa.

Den svenska välfärden har verkligen inte råd med en sådan politik. Jag undrar i mitt stilla sinne om de som driver nej till välfärdsföretag inom omsorg, skola och vård, verkligen förstår vad ett sådant beslut skulle innebära. Jag har en vädjan till alla dem – läs SKLs rapport som jag nämner ovan.

/