Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör.

Regeringen försöker sitta på två stolar

Av Ulla Hamilton, 23 Sep 2016
välfärdsföretag · vinstmöjligheter

Läser med intresse Johan Schück i dagens DN. Han avslöjar med önskvärd tydlighet att regeringens politik inte hänger ihop när det gäller välfärdsområdet. Alla som är något så när insatta i den svenska välfärdsdebatten vet att välfärdssektorn står inför stora utmaningar pga den demografiska utvecklingen, allt fler unga och allt fler äldre, och därtill flyktingströmmarna. […]

Mota Olle i grind Damberg

Av Ulla Hamilton, 21 Sep 2016
övervinster · Reepalu · shekarabi · trumpifiering

”Sverige är ett litet land. Vår styrka ligger i vår förmåga att samverka och samarbeta. Vi har inte råd med en trumpifiering av debatten.” Så avslutar näringsminister Mikael Damberg sin debattartikel i Dagens Industri idag. Han anklagar Annie Lööf för att svartmåla Sverige och svensk ekonomi. Det vore intressant att höra vad näringsministern anser om […]

Idag kom ett pressmeddelande om vem som blir ny ordförande i regeringens Skolkommission. Det blir en känd debattör och friskolekritiker- professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet. Det är anmärkningsvärt att utbildningsministern har valt en person som redan tydligt tagit ställning i debatten i många av de frågor som Skolkommissionen förutsättningslöst ska titta på och komma med förslag […]

Läs på om friskolor Thorwaldsson

Av Ulla Hamilton, 16 Sep 2016

Läser i dagens SvD en intervju med LO-ordföranden. Han pläderar för att vinst ska förbjudas i friskolor. Hans argumentation i intervjun avslöjar att han har en rejäl brist på kunskap när det gäller friskolor och framförallt om orsaken till problemen i den svenska skolan. Men det klart, om man inte vet hur det förhåller sig […]

Friskolor klart överrepresenterade när det gäller resultat utifrån bakgrundsfaktorer

Av Ulla Hamilton, 14 Sep 2016
genomsnittligt meritvärde · överpresterade · Salsa

Skolverket har en intressant databas som heter SALSA. Där har landets skolors resultat räknats fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till beräknat meritvärde som bygger på ett antal bakgrundsfaktorer, bland annat föräldrarnas utbildningsnivå och andel med utländsk bakgrund och nyanlända. Utifrån dessa bakgrundsfaktorer presenteras sedan ett förväntat resultat. En teoretisk beräkning men det ger en god […]

Ska man skratta eller gråta åt Reepalufarsen – det är våra skattepengar de gör av med

Av Ulla Hamilton, 13 Sep 2016
konsekvensanalys · Reepalu · välfärdsföretag · vinsstak

  Idag replikerar Ilmar Reepalus rapportleverantör Joachim Landström på såväl Li Janssons och min artikel i SvD i fredags som på Ilmar Reepalu själv. Vi kritiserade Landström för att använda företag som inte alls har koppling till offentligt finansierad utbildning i sitt beräkningsunderlag för att teoretiskt beräkna sk ”övervinster”. Vi visade att han helt enkelt har […]

Lite fakta om konfessionella frågor

Av Ulla Hamilton, 12 Sep 2016
Björklund · Europakonventionen · konfessionella skolor

Det verkar vara en del oklarheter kring vad som gäller för konfessionella skolor. Ca 7,8 procent av friskolorna i Sverige är konfessionella (ca 60 skolor av totalt 4.000 fristående förskolor och skolor). Totalt finns det ca 16.000 skolor och förskolor i Sverige. Frågan om konfessionella inslag i skolan/anslutning till skolan togs senast upp i en utredning som […]

Nästan dagligdags får vi nyheter om vilka problem det är med bemanningen inom flera av de viktiga välfärdsområdena. Vårdpersonal protesterade över hela landet förra söndagen. Samma dag på kvällen hade SvT Agenda ett inslag om en rapport som Reepaluutredningen beställt, vars förslag var att det ska införas ett vinsttak för företag inom bl a vård, skola […]

Brist på systematiskt kvalitetsarbete leder till sämre skolresultat

Av Ulla Hamilton, 06 Sep 2016
skolinspektionen · systematiskt kvalitetsarbete · vinsttak

Svenskt Näringsliv arrangerade idag ett intressant seminarium på temat ”Hur förbättrar vi Sveriges skolor?”. Henrik Jordahl, forskare vid IFL (Institutet för Näringslivsforskning)har skrivit rapporten ”En effektivare skola ger mer kunskap”. Den är mycket intressant och bygger på intervjuer och studier av hur tre kommunala huvudmän och tre friskolehuvudmän jobbar med ett systematiskt kvalitetsarbete. Han konstaterar att […]

Total förvirring i den offentliga debatten om vinster

Av Ulla Hamilton, 05 Sep 2016

Det var säkert flera som förvånat lyfte på ögonbrynen när man tittade på Agenda igår kväll. Här blandas begreppen hej vilt utan att det definieras. Journalisterna försöker inte reda ut förvirringen. Vad är tex ”övervinster”? Är det den tekniska, definitionen som forskaren i företagsekonomi vid Uppsala universitet Joachim Landström har hittat på? Där han fastställer en sk […]