Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör.

Vem forskar om Sjumilaskolan?

Av Ulla Hamilton, 19 Jul 2019
No excuse · Sjumilaskolan

Lyssnade på Hamid Zafars sommarprogram. Det var intressant på många sätt. Jag fastnade förstås på beskrivningen av hur det var när han kom till Sjumilaskolan. Hur kan man tillåta att en skola hamnar i ett sådant läge? Det är faktiskt obegripligt. Hur många elever har drabbats pga ett undermåligt ledarskap? Hur kunde huvudmannen, Göteborgs kommun, […]

Skolverket – särskilda statsbidrag och samverkan för bästa skola

Av Ulla Hamilton, 08 Jul 2019
add value · likvärdighet · Likvärdighetsbidrag · Samverkan för bästa skola · SKL · statsbidrag · value added

Skolverket kom i maj med besked om vilka skolhuvudmän som de valt ut för att erbjuda dem insatser för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Skolinspektionen har, mot bakgrund av sina erfarenheter vid inspektioner, kommit med rekommendationer till Skolverket om vilka skolenheter och skolhuvudmän som ska erbjudas att delta i Samverkan […]

För alla elevers rätt till kunskap

Av Ulla Hamilton, 02 Jul 2019

Finns det något viktigare för skolan än att alla elever klarar grundskolan och därmed får behörighet till gymnasiet? Jag tror att de flesta svarar – Nej det är viktigast. Men skoldebatten handlar inte om detta, den handlar om skolvalet och friskolor. Skolverkets siffror över de elever som lämnade grundskolan för ett år sedan (årets siffror publiceras […]

Vi har 118 skolhuvudmän (vara 104 är kommuner) där minst var 5:e elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet

Av Ulla Hamilton, 19 Jun 2019
Anna Ekström · kunskapsresultat · segregation

Lyssnade på den debatt mellan Anna Ekström (s) och Kristina Axen Olin (m) som Expressen arrangerade i förra veckan. Som vanligt kom debatten att ta utgångspunkten i huvudmannaskapet och det som jag reagerade på är Anna Ekströms uttalande ”Friskolorna ska bidra bättre till bra kunskapsresultat än idag .” Vad menar hon med det? Tittar vi […]

Friskolorna är eniga – vill inte ha den byråkrati mm som offentlighetsprincipen innebär

Av Ulla Hamilton, 13 Jun 2019
ideburna · NSD · offentlighetsprincipen

Noterar i dagens mediasammanställning att flera tidningar har tagit upp frågan om offentlighetsprincipen och om välfärdsföretag ska omfattas av densamma. Nils Forsén skriver tex i NSD  ”Men varken Idéburna skolors riksförbund, Lärarfacket eller Lärarnas riksförbund har några invändningar mot förslaget. Det är alltså bara de som företräder vinstdrivande skolföretag som ojar sig.”. Jag kan meddela […]

Är det bara storstäderna som har friskolor?

Av Ulla Hamilton, 12 Jun 2019
Skolverket

Har roat mig med att titta igenom Skolverkets statistik när det gäller elever i grundskolan. Det är intressant information som även Anna Ekström, som fd generaldirektör, borde ta en titt på,. Det hävdas ofta i debatten att skolvalet bara är en fråga som rör de som bor i storstäderna. Det är inte sant. Jag vill […]

Är det rädsla eller intolerans för mångfald?

Av Ulla Hamilton, 04 Jun 2019
konfessionella skolor · mångfald

Igår presenterade regeringen ett tilläggsuppdrag till utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Utbildningsministern skriver i pressmeddelandet ”Inte ett enda barn ska tvingas delta i konfessionella inslag eller nekas undervisning om exempelvis evolutionsläran eller sex- och samlevnad. Det är en fråga om att försvara själva grunden för skolan – att fokus ska vara på kunskap och bildning.” […]

Proportionalitetsprincipen är grundläggande för en rättsstat – 95% av friskolorna har bara en eller två skolor

Av Ulla Hamilton, 31 Maj 2019
offentlighetsprincipen · skolinspektionen · skolpeng · transparens

Den svenska friskoledebatten är förunderlig. Det spelar ingen roll att friskolorna levererar goda resultat, att lärare trivs bättre i friskolor än i kommunala skolor, att fler barn än någonsin vill gå i friskolor. Belackarna hittar hela tiden invändningar. Naiv som jag är tycker jag att fokus borde ligga på de skolor som de 85% av […]

Ta professorernas idé Anna Ekström

Av Ulla Hamilton, 28 Maj 2019
Anna Ekström · Digitalisering

En av punkterna (punkt 53) i det sk 73 punkts program som ligger till grund för centern och liberalernas regeringsstöd handlar om att förbjuda mobiltelefoner i klassrummet. Nyss hemkommen från en oerhört intressant studieresa i USA, arrangerad av RISE, så är intrycket att svensk skola och skoldebatt ligger efter i såväl nyttjandet av digitala hjälpmedel […]

Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande

Av Ulla Hamilton, 02 Maj 2019
Anna Ekström · Lagrådet · Nergelius · offentlighetsprincipen · Proportionalitetsprincipen · skolinspektionen

Varning för lång text. Men detta är en mycket viktig principiell fråga som kräver att man går till grunden med vad som är syftet med lagstiftningen. Till                                                                                  Ert dnr. U2019/00336GV Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM   Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag, dnr U2019/00336GV   Friskolornas riksförbund (nedan kallat förbundet) har getts möjlighet […]