Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör.

I maj 2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda sig inför ett framtida uppgift att ansvara för statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Skolverket arbetade redan med uppdraget att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. Ett riktmärke som enligt regeringen ska ”baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, med utgångspunkt i pedagogisk-, utvecklings- […]

Läser med intresse debattartikeln av SSU:s ordförande Philip Botström i dagens DN. Han hävdar att han vill slå vakt om det fria skolvalet. Han vill behålla det men samtidigt ska effekten av skolvalet bli bättre blandning när det gäller elevsammansättning. Han vill ha ett ”integrerat skolval”. Det vill säga att någon annan än du som […]

Vad är hönan och vad är ägget?

Av Ulla Hamilton, 14 Dec 2016
Reepalu · skolinspektionen · tillstånd

Det framhävs ofta i debatten om friskolor att trots att tanken från början var att det skulle vara små friskolor så har utvecklingen lett till att det blivit allt större aktörer. Ilmar Reepalu lyfter detta som ett problem i sin utredning. Om man nu anser att detta är ett problem – att det finns friskoleaktörer […]

Hur kan ett lärarfack vara emot att man mäter kunskapsnivån?

Av Ulla Hamilton, 11 Dec 2016
Anna Kinberg Batra · Diagnostiskt prov · Lärarförbundet · skolinspektionen

Moderatledaren Anna Kinberg Batra gjorde i veckan ett utspel om att skolor borde mäta elevers kunskap via diagnostiska prov, när de börjar skolan. Det har förvånat mig länge att det inte är självklart att mäta elevens kunskap vid skolstarten. Alla skolor borde vara intresserade av vilken kunskapsnivå som eleven har när hen börjar skolan. Mäts […]

Varför kan inte skoldebatten handla om de egentliga problemen?

Av Ulla Hamilton, 08 Dec 2016
mellanskolvariation · Pisa · skolsegregation

Den svenska debatten efter PISA är intressant så jag återkommer till den igen. Den har fokuserat på att ojämlikheten har ökat i den svenska skolan. Hur ser det då ut? Skolsegregation: Sverige, liksom övriga nordiska länder har en låg skolsegregation , dvs låg spridning mellan skolor vad gäller den socioekonomiska sammansättningen.  Skolsegregationen i Sverige enligt PISA […]

Det kompensatoriska uppdraget verkar brista på många håll

Av Ulla Hamilton, 07 Dec 2016
kompensatoriska uppdraget · Pisa · skolinspektionen

PISA-resultaten har väckt stor glädje runt om i skolSverige. Och viss är det skönt att kurvorna nu vekar ha vänt uppåt. Men, som flera har konstaterat, det är för tidigt att ropa hej. Mycket arbete återstår. Det visar också resultatet. Politiker och lärarfack springer nu ut och larmar om att skolan blivit mer ojämlik, att […]

Friskolor går före i utvecklingsarbetet

Av Ulla Hamilton, 05 Dec 2016
Internationella Engelska Skolan · progression · value added

Sverige har stort fokus på betyg. Det krävs bra betyg för att komma in på många högre utbildningar och det krävs godkänt i vissa ämnen för att få behörighet till gymnasiet. Jag har ofta förundrats över att detta land älskar att hata betyg, samtidigt som betyg är så viktigt. Betyg är ju ett ganska fyrkantigt […]

Borde inte skoldebatten handla om vad som händer i klassrummet?

Av Ulla Hamilton, 05 Dec 2016
Anna Ekström · fria skolvalet · kompensatoriska uppdraget · TIMMS

De höjda resultaten i TIMMS har lett till glädjerop från olika håll. Och visst är det skönt att resultatutvecklingen har vänt i denna undersökning. Men mycket jobb återstår eftersom de genomsnittliga resultaten i matte åk 4 och åk 8  ligger under EU och OECD-genomsnittet. För naturvetenskap i åk 4 ligger det genomsnittliga resultatet över EU och OECD-genomsnittet […]

Reepalus skruvade remisslista

Av Ulla Hamilton, 28 Nov 2016
valfrihet

Under fredagen gick Vinst i välfärdsutredningens 850-sidiga förslag på remiss till drygt 140 remissinstanser. De har på sig till 24 februari att svara på det förslag vars effekter innebär i princip stopp för välfärdsföretagen. Flera har redan vittnat om att konstruktionen vi stbegränsningen gör att det blir omöjligt att driva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt. […]

Reeplaus verklighetsbild

Av Ulla Hamilton, 25 Nov 2016
ideella · skolinspektionen · vinstsyftande

Jag har i olika sammanhang påpekat att det är en skev bild som ges av friskolebranschen i Ilmar Reepalus utredning ”Ordning och reda i välfärden”. Ett exempel är det diagram som finns på s 270 i utredningen, se det vänstra nedan. I en utredning som har beställts i syfte att visa att vinstdrivande verksamhet inte fokuserar […]