Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör.

Det verkar behövas kunskapslyft om villkor för friskolor

Av Ulla Hamilton, 23 Feb 2017
Reepalu · vinsstak

”Det finns idag ingen reglering av vinstintresset i företag verksamma inom välfärdssektorn, det saknas också ett tillståndsförfarande med prövning av företagen innan de ger sig in i den för samhället så viktiga offentligt finansierade välfärden” . Detta skriver socialdemokraterna i Falkenberg i sitt remissyttrande över Reepalus förslag. Man häpnar. Företrädare för det parti som sitter i […]

Advokatsamfundet sågar Reepalus förslag

Av Ulla Hamilton, 22 Feb 2017
Advokatsamfundet · operativt kapital · övervinst · Reepalu

Efter att ha sett Aktuellt med statsrådet Shekarabi ikväll, där han hävdar att det finns stora problem i skolan och att pengar inte används till verksamheten, vill jag dela med mig av delar av Advokatsamfundets remissvar. De skriver bl a: ”Av skäl som utvecklas närmare nedan är Advokatsamfundet av uppfattningen att en vinstbegränsning inom välfärdstjänster […]

På fredag går remisstiden ut för Reepalus utredning om sk ”vinsttak”. Som de flesta vet vid det här laget så innebär förslaget inget vinsttak utan effekten blir att det blir i stort sett omöjligt för de flesta välfärdsföretag, oavsett verksamhetsform, att bedriva en ansvarsfull verksamhet. Utredningen är undermålig när det gäller konsekvensanalyser, beräkningsmodellen är mycket […]

Är det danska friskolesystemet verkligen ett föredöme?

Av Ulla Hamilton, 20 Feb 2017
Avgift · Danmark · Reepalu · Suhonen · tillstånd

Allt som oftast lyfts det danska friskolesystemet fram. Det verkar dock som om många inte känner till hur systemet fungerar. Lika lite som man kan presentera det svenska friskolesystemet som enbart att det är tillåtet att driva friskola som AB så kan man beskriva det danska som att friskolor ej får gå med vinst. Här […]

Om media har bestämt infallsvinkeln är man chanslös

Av Ulla Hamilton, 18 Feb 2017

Detta är ett mycket illustrativt exempel på hur media vinklar inslag. Det är sorgligt att det finns journalister som bestämt i förväg vilken vinkel de vill förmedla, som intervjuad blir du då deras verktyg. Läs nedan vad Paula Hammerskog skriver på sin mediablogg under rubriken Damned if you do, damned if you don’t Förmiddag tisdag 7 […]

LO borde lyssna på Coompanion

Av Ulla Hamilton, 16 Feb 2017
coompanion · Lo · Reepalu

Remissvaren fortsätter att komma in på Reepalus utredning. När utredningsflörslaget presenterades var det ju många som trodde att dess föraslag bara skulle drabba AB, inte andra verksamhetsformer. Nu har det dock gått upp för de flesta (utom för Svenska Kyrkan och LO verkar det som…) att förslaget slår mot alla verksamhetsformer. Coompanion, som är en företagsrådgivande […]

Ett minst sagt trumpet agerande

Av Ulla Hamilton, 14 Feb 2017
behörighet till gymnasiet · ESO-rapport · Malmö · vinstjakt

Det är ett smart grepp att driva opinionsbildning, utan att ange fakta, och ge intryck av att det är helt andra saker som är problem än det som man själv skulle kunna åtgärda i den egna verksamheten. Men det är inte särskilt hederligt.

Vad är viktigast i skolan?

Av Ulla Hamilton, 12 Feb 2017
Kompensatoriskt uppdrag · likvärdighet · Lo · Skolverket · Svenskt Näringsliv

När resultatskillnaderna inom en skola är större än mellan skolor –  vilket är fallet i Sverige – så borde alla berörda fundera på vad som händer i klassrummen i den skolan. Men det sker inte -istället ägnar sig lärarfacken och LO åt att ropa på ”bättre blandning av elever i skolan” och att skylla på skolvalet. Glömde jag säga att ca 85 % av alla grundskoleelever går i kommunala skolor?

Skev information från utbildningsdepartementet om lovskola

Av Ulla Hamilton, 10 Feb 2017
lovskola

Igår plingade det frenetiskt i min inkorg. Det ena pressmeddelandet efter det andra från utbildningsministern informerade om att den och den kommunen hade fått bidrag för lovskola. Här är ett exempel på hur det såg ut: Drygt 3,5 miljoner kronor till lovskola för elever i Östergötlands län  Ett stort antal elever i hela landet har […]

Kaos för svensk skola eller hopp om en sansad diskussion om välfärdsfrågorna?

Av Ulla Hamilton, 08 Feb 2017
konsekvensanalys · Reepalu · remiss

Idag har vi från förbundets sida lämnat in vårt remissvar på Reepalus utredning ”Ordning och reda i välfärden”. Vårt remissvar – som givetvis avfärdar förslaget – går igenom utredarens ca 850 sidor ganska noggrant. Vi tar fram fakta som han har utelämnat och konstaterar att utredaren inte gjort en ordentlig konsekvensanalys när det gäller förslagets […]