Friskolebloggen

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Våra medlemmar finns i hela landet och driver sina verksamheter som föreningar, stiftelser och bolag. Vi jobbar för kvalitet, valfrihet och rättvisa villkor. Följ vår blogg och se vad vi gör.

Gör hemläxan i stället för att fokusera på huvudmannafrågan

Av Ulla Hamilton, 28 Jan 2019
huvudmän · ledarskap i skolan · Lennart Grosin

En av punkterna i den ska januariöverenskommelsen handlar om att ”ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan tas fram”.  LRs Åsa Fahlén är idag ute i debatten och uppmanar moderaterna att ändra uppfattning i frågan.  Som om inte svensk skola hade nog med problem utan att vi dessutom ska börja röra […]

Anpassad undervisning behåller motivationen

Av Ulla Hamilton, 16 Jan 2019
särskilt stöd

Viktor Rydbergs Gymnasium (VRG) Odenplan bryter mönstret och är en skola där högpresterande elever får anpassade utmaningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det framgår av en granskning av Skolinspektionen. Skolchef Kristy Lundström menar att individuella anpassningar är viktigt för att behålla elevernas motivation.

Staten tar över driften av en kommunal skola

Av Ulla Hamilton, 09 Jan 2019
Lika villkor · skolinspektionen · Skolverket

Så har det hänt. För första gången har staten genom Skolinspektionen i praktiken tagit över en skola eftersom verksamheten brister. Det handlar om Storvretsskolan i Botkyrka där ”rättelse” anses krävas inom särskilt stöd, värdegrundsarbete, trygghet och studiero och inom det övergripande området undervisning. Skolinspektionen har påpekat bristerna sedan hösten 2016. Skolinspektionens unika beslut är välkommet […]

Att sätta mål och följa upp är A och O för kvalitets- och resultatutveckling

Av Ulla Hamilton, 14 Dec 2018
AcadeMedia · Kvalitetsrapport

I posten idag kom AcadeMedias kvalitetsrapport 2017/2018. Det är en mycket intressant läsning och ett strålande exempel på det systematiska kvalitetsarbete som sker inom deras verksamheter. Det är grunden för ett arbete som leder till ständiga förbättringar. Det vet de flesta som jobbar inom näringslivet och allt fler inom offentlig sektor. Dessvärre är det alltjämt alltför […]

Det är glädjande att konstatera att det åter är friskolehuvudmän som får SIQs kvalitetsutmärkelse Bättre skola. Jag citerar från det pressmeddelande som har gått ut idag; Fredrikshovs slotts skola är en grundskola med undervisning från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har de senaste åren kontinuerligt placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige. Skolan har […]

Hur rättssäkert är skolpengsystemet?

Av Ulla Hamilton, 05 Dec 2018

Idag arrangerades det en frukost på tema ”En skolpeng höljd i dunkel”. Jag har tidigare skrivit om den rapport som Deloitte har tagit fram på vårt uppdrag. De har tittat på hur 20 kommuner, av olika storlek, beslutar om skolpengen, om hur transparent det är och hur beslutet om skolpeng kommuniceras till friskolor.  Deras slutsats […]

På förekommen anledning

Av Ulla Hamilton, 20 Nov 2018

Skolsegregation är på tapeten. Det citeras selektivt ur Skolverksrapporter. Med anledning av detta vill jag påminna om mitt blogginlägg från en dryg månad sedan. Studera gärna diagrammet i slutet. Bakgrunden allt mindre betydelse för skillnaden mellan skolor    

Sluta anklaga skolvalet för att skolor inte klarar sitt uppdrag.

Av Ulla Hamilton, 26 Okt 2018
boendesegregation · segregation

En rapport som är beställd av Aréna idé, en tankesmedja som beskriver sig själva som ”Vi vill vrida opinionsbildningen i en mer progressiv riktning. Arena Idé är tankesmedjan med löntagarperspektiv” presenteras idag på DN-debatt. Rapporten ”Ett söndrat land” har ambitionen att framställa det som att det fria skolvalet driver på segregationen i Sverige. Intressant nog nämns inte boendesegregationens betydelse för […]

Dags att gifta ihop den utmärkta svenska kvalitetsforskningen med skoldebatten

Av Ulla Hamilton, 16 Okt 2018
KTH · ledarskap i skolan · SIQ Bättre skola

Jag har förmånen att sitta med i juryn för SIQ Bättre skola. Vi hade nyligen en intressant diskussion om kvalitet och ledarskap i offentlig respektive privat sektor.  Sverige har ett gott rykte när det gäller kvalitet och kvalitetsutveckling och system för att mäta kvalitet. KTH har duktiga forskare, en av juryledamöterna är Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates […]

Bakgrunden allt mindre betydelse för skillnaden mellan skolor

Av Ulla Hamilton, 08 Okt 2018
maria jarl · nyanlända elever · Salsa · Skolverket

SvD har publicerat ett antal artiklar om friskolor den senaste veckan. Dagens artikel lyfter elevernas bakgrund, att elever som går i friskolor har mer välutbildade föräldrar än elever i kommunala skolor och att friskolor har en låg andel nyanlända elever. Det är intressant att media lägger så stor tid på att ”hitta fel” hos friskolor och så lite tid […]